Specialist på bergborrningar
DRILLTEC grundat år 2010 är ett familjedrivet företag. Från starten har vårt mål varit en kontrollerad tillväxt, planenlig utveckling där fokus ligger på kvalitet, effektivitet och leveranssäkerhet.

Bergborrning – användningsändamål
Bergborrning förknippas ofta enbart med geoenergi men vår utrustning erbjuder också många andra fördelar som kan underlätta dina projekt.

Bergvärme för fastigheter
Bergvärme är en miljövänlig och kostnadseffektiv uppvärmningsform som fungerar utmärkt för såväl stora som små fastigheter. Även radhus och våningshus samt industrifastigheter kan förses med bergvärme, vid större projekt blir inbesparningarna också mera märkbara.

Förutom en förmånlig uppvärmning erbjuder bergvärmen en förmånlig kylning av fastigheten– samma anläggning kan leverera både värme och kyla.

Pålning utan vibrationsskador eller betongfundament
Borrpålning lämpar sig för alla jordmaterial och även för berg. Pålning med borr går snabbt och kräver inget förarbete eller grävmaskiner på plats. Metoden är skonsam för både grundvatten och jordlager. Borrningen orsakar inga vibrationer som kunde riskera skada för kringliggande byggnader.

Borrpålning kan användas även för lättare konstruktioner så som staket, biltak och skyltning. Pålningen kan göras rakt i t.ex. gräsmatta.

Horisontell borrning under trafikleder
Borrtornen på våra riggar kan vinklas från lodrätt till vågrätt läge. Med hammarborrning kan t.ex. el- och fiberlinjer enkelt dras under vägar och övriga leder på ett kostnadseffektivt sätt – utan att bryta upp ytbeläggningen. Hammarborrning lämpar sig för alla jordmaterial och bergarter. Vid dragning under leder fordras hålet med stålrör med diameter 115-200mm.

Vattenbrunn till stugan?
På sommarstugan eller platser där mycket vatten används, kan en egen vattenbrunn vara ett lämpligt val. Borrning av en vattenbrunn utförs med samma utrustning som övrig bergborrning. En vattenpump sänks ner i borrhålet och systemet är klart för bruk.

Bergborrning – förarbete och efterbehandling
Vi strävar alltid till att minimera inverkan på omgivningen. Dock bör man notera att en anordning på flera ton fordrar en 2 meter bred led för att komma till borrplatsen. Borrenheten är utrustad med extra breda larvfötter för att spara på ytor. Det är på sin plats att fundera på lämpliga leder med oss för att inte gå åt planteringar och konstruktioner som kunde besparas.

Vid behov kan vi också erbjuda ett separat team för initiala grävarbeten på inkommande kollektorslangar eller upptining av tjäle.

Ofta frågat

pdf_

JMDS Drilling Technologies AB OY
Bennäsvägen 498
68910 Bennäs

044 525 9143
info@drilltec.fi