Specialist på djupa energibrunnar
När du anlitar oss så kan du vara säker på att vår uppdaterade maskinpark borrar snabbt och effektivt. Vid bergborrning kan man seriekoppla flera grunda energibrunnar eller koncentrera dessa med en djupare brunn. Drilltec klarar av borrdjup på 300 meter vilket betyder att mängden brunnar kan reduceras vid omfattande bergvärmesystem, på så sätt sparar du som kund också på totalkostnaden.

300m djupt med bergborrning
En allt effektivare maskinpark betyder djupare energihål. Detta medför att vi kan erbjuda allt smartare lösningar för såväl små som stora bergvärmeprojekt.

Beredskap för omfattande borrprojekt
Året runt, stora som små projekt, maskinparken vid DRILLTEC klarar alltid av att erbjuda lösningar för dina behov. Energihål, borrpålning för byggen eller horisontella dragningar.

En trygg inhemsk partner
Innan borrningen inleds strävar vi till att allt ska löpa enligt planerna. Vi kontaktar dig och kollar att alla är insatta i vad, hur och enligt vilken tidtabell jobbet utförs. Vi är proffs på bergborrning och svarar gärna på dina frågor. Här under hittar du exempel på jobb vi utfört. Våra kunder får sköta skrytet för vår del och berätta om slutresultat och god kommunikation från vår sida.

Våra kunder
Vi samarbetar i första hand med VVS-företag men även direkt med privatpersoner.
Kontakta oss så berättar vi mera!

Några av våra utförda  projekt:
pdf_

tjanster kontakt

JMDS Drilling Technologies AB OY
Bennäsvägen 498
68910 Bennäs

044 525 9143
info@drilltec.fi