Mistä tiedän onko tontilla kalliota?

Kalliota on joka paikassa, mutta kuinka pitkään on porattava ennen kuin kallio saavutetaan vaihtelee.

Miksi joskus porataan useampi kaivo?

Jos energian tarve on suuri, yksi lämpökaivo ei aina riitä. Silloin on porattava useampi reikä jotta toivottu teho saavutettaisiin.

Mikä on porausjäte?

Porausjäte on soraa, hiekkaa, maata ja vettä joka tulee maasta porauksen aikana. (Vertaa sahanpuruihin sahauksen aikana).

Pilaako poraus nurmikon?

 

Porausyksikkö tarvitsee kaksi metriä leveän tien päästäkseen paikan päälle ja suunnilleen 4 neliömetriä poraamiseen. Yritämme suojella tonttia ja taloa mahdollisimman paljon, mutta jälkiä ei voida kokonaan välttää.

Voiko kalliolämmön asentaa talvella?

Kyllä, sen voi tehdä vuoden ympäri. Poraaminen talvella säästää nurmikkoa.

Mikä on vaippaputki ja miksi niitä käytetään?

Vaippaputki suojaa porausreikää, niin että maakerrokset eivät sorru reikään. Lisäksi estetään pohjaveden saastuminen pintavedestä. Tavallisesti kolmen tai kuuden metrin pituiset putket valmistetaan teräksestä (muoviputkia esiintyy). Kun vaippaputkea varten porataan ja se lasketaan kiinteään kallioon, putkielementit hitsataan yhteen, niin että muodostuu täysin yhtenäinen ja tiivis pystysuora putkijohto.

Mitä tarkoitetaan keruuputkilla ja -nesteellä?

Keruuputki on suljettu putkisto, joka yhdistää lämpöpumppulaitteen porareikään ja joka tavallisesti ylettyy aina porareiän pohjaan asti. Putki on valmistettu polyeteenimuovista ja sen läpimitta on 40 mm. Putki ei saa taittua kaivoon laskettaessa, vaan se hitsataan putkikäyrään, jonka ansiosta keruuaine pääsee esteettä kiertämään putkessa. Putkikäyrään kuuluu pohjapaino, jonka avulla putki lasketaan kaivon pohjaan asti. Lämmönkeruuneste koostuu vedestä ja etanolista. Suunnilleen 1/3 koko nestetilavuudesta on etanolia ja sen tehtävänä on estää nesteen jäätyminen. Puhdas etanoli on erittäin ympäristöystävällinen tuote, joka tuskin voi vahingoittaa porareiän ympäristöä mahdollisen vuodon sattuessa.

Mitä keruuputki sisältää?

Keruuputken liuos on 30 % etanolia ja 70 % vettä. Etanolia käytetään jotta vesi ei jäätyisi talven aikana.

Mitä tarkoittaa aktiivinen syvyys?

Aktiivinen syvyys alkaa pohjaveden korkeudelta, eli siltä kohdasta jossa keruuputkisto on vedessä. Tämä vaihtelee paikasta toiseen.

JMDS Drilling Technologies AB OY
Bennäsvägen 498
68910 Bennäs