Bergvärme

Med hjälp av den solvärme som lagras i berggrunden värmer bergvärme upp din bostad eller fastighet. Förutom en förmånlig och förnybar uppvärmning, erbjuder bergvärme även en effektiv kylning av fastigheten. Samma anläggning kan leverera både värme och kyla.

Läs mera om bergvärme ⇒

Borrpålning

Borrpålning kan vara lösningen vid många olika projekt. I Finland är berggrunden sällan långt borta, och därför är denna nästan vibrationsfria metod en utmärkt lösning både för nybyggen och renoveringsobjekt ...när traditionella metoder inte räcker till.

Läs mera om borrpålning ⇒

Vattenbrunn

Vid sommarstugan eller platser där mycket vatten används, kan en egen vattenbrunn vara ett lämpligt val. Brunnsborrningen utförs med samma utrustning som övrig bergborrning.

Läs mera om vattenbrunn ⇒

DRILLTEC grundades år 2010, och är ett familjedrivet företag i borrbranschen. Redan från början har vår målsättning varit en kontrollerad tillväxt och en planenlig utveckling, där fokus ligger på kvalitet, effektivitet och leveranssäkerhet.

Idag betjänar vi våra kunder med 4 effektiva borrekipage och erfaren personal, vilket gör att vi har beredskap för att utföra både enskilda och större borrprojekt.

Året runt, stora som små projekt, vi på Drilltec klarar alltid av att erbjuda passande lösningar för dina behov när det gäller energibrunnar, borrpålning och vattenbrunnar.

JMDS Drilling Technologies AB OY
Bennäsvägen 498
68910 Bennäs