JMDS Drilling Technologies

Bennäsvägen 498
68910 Bennäs

info@drilltec.fi

Försäljning & Kontor

Gia Sandvik
044 5259143

Projektledare & Försäljning

Roy Ahlvik
040 5101 688

JMDS Drilling Technologies AB OY
Bennäsvägen 498
68910 Bennäs