Vattenbrunn till stugan?

På sommarstugan eller platser där mycket vatten används, kan en egen vattenbrunn vara ett lämpligt val. Borrning av en vattenbrunnen utförs med samma utrustning som övrig bergborrning. Du kan vända dig till ett VVS företag för att få mera uppgifter om olika vattenpumpar och installation. Vi ger ingen vattengaranti för vattenbrunnen.

JMDS Drilling Technologies AB OY
Bennäsvägen 498
68910 Bennäs