Pålning, enkelt utan vibrationsskador eller betonggjutning

Borrpålning lämpar sig för alla jordmåner, även berg. Pålning med denna metod sparar tid, och kräver inget för- eller grävarbete. Jämfört med slagpålning har borrpålningen ingen negativ effekt på grundvatten eller omkringliggande jordlager. Borrningen orsakar ingen vibration som kan skada omkringliggande byggnader.

Pålning kan även användas vid lättare projekt som biltak, staket och skyltar. Borrningen kan t.ex. utföras direkt på gräsmattan – med minimala inverkan på underlaget.

Förstärkning av befintliga byggnader

Vid såväl nybyggen som renoveringsprojekt kan borrpålning erbjuda en förvånansvärt enkel lösning även på till synes svåra ställen. Den orubbliga berggrunden erbjuder stöd om konstruktionen behöver ökad bärförmåga.

Support för tunga maskiner

Tunga maskiner så som såg- eller förpackningsmaskiner kräver en stabil grundkonstruktion. Tjocka betongfundament kan förpassas till historien genom att välja borrpålning. I äldre byggnader garanterar pålning en snabbare ibruktagning av byggnaden, utan grävarbete och väntetider.

Tillbyggnad av utrymmen

T.ex. vid tillbyggnad av en extra våning på en befintlig konstruktion, är borrpålning det mest skonsamma alternativet. Byggnadens bärförmåga minskar inte i något arbetsskede och en förankring i berggrunden ökar bärförmågan för hela den befintliga konstruktionen.

Läs mera ⇒

JMDS Drilling Technologies AB OY
Bennäsvägen 498
68910 Bennäs